คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ วันลอยกระทง