ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น) ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 09/10/2560ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม 
เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงและอัญเชิญนพปฏลสุวรรณฉัตร (ฉัตรทอง ๙ ชั้น) 
ขึ้นประดิษฐานบนพระเมรุมาศจำลอง ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 248