ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ท่านรอง บดินทร ศรีชัย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดม 

ลงข่าว : 05/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ ท่านรอง บดินทร ศรีชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และมีจิตสำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมมอบนโยบายให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 413