ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม 

ลงข่าว : 27/11/2561ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม106/1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 628