ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม เดินทางไปร่วมพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทาน และอาหารกลางวันแก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง 

ลงข่าว : 13/07/2560ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
 เดินทางไปร่วมพิธีมอบเครื่องเขียนพระราชทาน และอาหารกลางวันแก่ นักเรียน ครู และผู้ปกครอง
 ที่โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านดงใหญ่ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

เข้าชม : 276